อุปกรณ์ปรับระดับช่วยประหยัดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์ปรับระดับช่วยประหยัดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์” ติดตั้งร่วมกับโถสุขภัณฑ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งลูกบิด และอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำใช้ให้มีปริมาณที่เหมาะสม ด้วยการเลือกระดับองศาการเปิดวาล์วที่ก้นถังเก็บน้ำ ซึ่งช่วยให้ประหยัดน้ำได้ในปริมาณมาก​

รายละเอียด

        ‘โถสุขภัณฑ์​แบบลูกบิด’ ถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะช่วยป้องกันข้อเข่าเสื่อม และอำนวยความ​สะดวกสบาย โดยโถสุขภัณฑ์​จะมีส่วนที่เป็นถังพักน้ำอยู่ด้านหลังโถนั่ง ทำหน้าที่เก็บน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถเก็บน้ำไว้เฉลี่ย 12-15 ลิตร น้ำจะถูกปล่อยใช้เมื่อหมุนลูกบิด ซึ่งโถแบบเดิมมักจะไม่สามารถเลือกปริมาณน้ำที่ใช้ได้ ทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บไว้ถูกใช้หมดไปอย่างสิ้นเปลือง

         “อุปกรณ์ปรับระดับช่วยประหยัดน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์” ได้รับการพัฒนา​และ​คิดค้นเพื่อช่วยปรับระดับน้ำสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบลูกบิด ทำหน้าที่เป็นทั้งลูกบิดและอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำใช้ให้มีปริมาณเหมาะสม ช่วยประหยัดน้ำใช้ได้มากกว่า 40 - 50 % สามารถติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์แบบลูกบิดได้ทุกรุ่น​  มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ติดตั้งและใช้งานง่าย

จุดเด่น
 • ประหยัดการใช้น้ำ
 • ติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์แบบลูกบิดได้ทุกรุ่น
 • ขนาดเล็ก กะทัดรัด  ติดตั้งได้ง่าย
 • ปลอดภัย เพราะไม่ใช้ระบบไฟฟ้า
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการผลิตโถสุขภัณฑ์
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคทั่วไป
 • ตัวแทนจำหน่ายโถสุขภัณฑ์