TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

อุปกรณ์เคลือบและกัดผิวโลหะด้วยไฟฟ้าชนิดพกพา

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “อุปกรณ์เคลือบและกัดผิวโลหะด้วยไฟฟ้าชนิดพกพา” สำหรับชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบง่ายโดยอยู่ในรูปของปากกา พกพาสะดวก ลดการใช้สารเคมี สามารถใช้ในขั้นตอนเคลือบผิวโลหะและกัดผิววัสดุแบบอิเล็คโตรเพทติง (Electroplating) ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับ ทดแทนการเคลือบผิวโลหะและกัดผิววัสดุแบบอิเล็คโตรเพทติง (Electroplating) ในรูปแบบเดิม

รายละเอียด

        “อุปกรณ์เคลือบและกัดผิวโลหะด้วยไฟฟ้าชนิดพกพา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ทดแทนวิธีการชุบเคลือบผิวและการกัดผิวหน้าวัสดุด้วยไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ซึ่งมีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น ต้องใช้น้ำยาชุบในปริมาณมาก การติดตั้งชุดอุปกรณ์ยุ่งยาก ใช้เวลานาน และเครื่องมือขนาดใหญ่  โดยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้งานง่ายกว่าเดิม พกพาได้ ทำให้สามารถใช้ได้ทั้งในและนอกสถานที่ ใช้สารเคมีน้อย ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำยาชุบ ราคาประหยัด และใช้งานได้ทั้งแบบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆ เช่น การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวโลหะ การกู้คืนหมายเลขทะเบียน ( serial number ) บนผิวโลหะ ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ทำพวงกุญแจโลหะ เป็นต้น

 

 

จุดเด่น
 • ใช้งานสะดวก สามารถพกพาได้
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำยาชุบ
 • ราคาประหยัด
 • สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเคลือบผิวและกัดวัสดุ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • Agency รายใหญ่ในธุรกิจการท่องเที่ยว
 • ตำรวจ หรือหน่วยงานสอบสวนคดี
 • กระทรวงการศึกษา
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สถาบันการศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
 • หน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์
 • หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว