TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

อุปกรณ์เสริมกีตาร์แบบ All in one

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • หาผู้ลงทุนที่มีความสนใจมาร่วมพัฒนาด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความสนใจในธุรกิจทางดนตรี เพื่อพัฒนาอุปกรณ์เสริมกีตาร์แบบใหม่ แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกีตาร์
 2. มีเงินทุนและบุคลากร เพื่อร่วมพัฒนาในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์เสริมกีตาร์แบบ All in one” ที่รวมความสามารถของอุปกรณ์เสริมหลายชนิดไว้ด้วยกัน คือ Capo, Guitar Slide Tube และ นิ้วกล ไว้ในอุปกรณ์เดียว  สามารถติดตั้งกับกีตาร์ทั่วไปและถอดออกง่าย

รายละเอียด

        กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในวงกว้าง ในทุกช่วงวัย มีทั้งระดับมือสมัครเล่นจนถึงมืออาชีพ ถึงแม้จะเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมแต่การฝึกฝนหรือการเล่นบางคอร์ดมีวิธีการควบคุมที่ยาก ทำให้หลายคนถอดใจหรืออาจเล่นได้ไม่เต็มศักยภาพ และยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีปัญหาทางร่างกายหรือเคยได้รับอุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถฝึกฝนหรือเล่นได้อย่างเต็มที่

        เทคโนโลยี “อุปกรณ์เสริมกีตาร์แบบ All in one” ได้รับการวิจัยและพัฒนาจาก“คาโป้ (Capo) ”ที่มีใช้อยู่ทั่วไปในผู้ที่เล่นกีตาร์โดยเป็นรวมความสามารถของอุปกรณ์เสริมหลายชนิดได้แก่ Capo, Guitar Slide Tube และ นิ้วกล ไว้ในอุปกรณ์เดียว เป็นอุปกรณ์เสริมในรูปปลอกคอ รัดรูปกับกีตาร์ด้านหลังประกอบเข้าออกได้โดยการดันเข้าและดึงออกได้ทันที ตัวปลอกคอด้านบนจะมีร่องรางให้ตัวนิ้วกลเคลื่อนที่ไปมาได้ตามนิ้วโป้ง ทำให้สามารถเล่นโน้ตที่มีความห่าง 4 – 5ช่องได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เล่นได้ง่ายขึ้นและยังเป็นตัวช่วยสำหรับบุคคลที่นิ้วมีปัญหา เช่น นิ้วล็อก นิ่วขาด เป็นต้น

จุดเด่น
 • มีคุณสมบัติที่หลากหลายในอุปกรณ์ชิ้นเดี่ฃยว
 • เป็นนวัตกรรมที่ยังไม่มีในท้องตลาด
 • เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาที่มือสามารถเล่นกีตาร์ได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
 • มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดอุปกรณ์เสริมกีตาร์ เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีทื่ใดทำมาก่อน
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ดนตรี
 • นักลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • นักดนตรี (กีตาร์) ทุกกลุ่ม
 • โรงเรียนสอนพิเศษด้านดนตรี
 • สถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งรัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนด้านดนตรี