อุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “อุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ” รวมถึงผู้ป่วยที่พักรักษาตัวบนเตียงอยู่ที่บ้านและโรงพยาบาล สามารถใช้เฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยบนเตียงได้ในระยะไกล ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย รวมถึงสามารถแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวด้วยเสียง 
 

รายละเอียด

        “การตกเตียงในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย” เป็นอุบัติการณ์ที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวบนเตียงทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นจากอุบัติเหตุและการผ่าตัดต่างๆ ฯลฯ ซึ่งการหกล้มหรือการตกเตียงจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ตั้งแต่การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือจนกระทั่งได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในบางครั้งทำได้ยากเนื่องจากการขาดแคลนบุคคลากร การขาดแคลนระบบกล้องเฝ้าดูหรือติดตาม ซึ่งต้องเฝ้าดูตลอดเวลาและมีราคาแพง 

        เทคโนโลยี “อุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ” ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยมีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนด้วยเสียงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล โดยส่งข้อมูลต่างๆผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย  ทำให้สามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยในระยะไกลได้  อุปกรณ์ใช้งานง่าย และมีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก ทำให้ช่วยลดภาระงานของเจ้าที่ดูแล ลดอุบัติเหตุ และอันตรายต่อผู้ป่วยจากการตกเตียง 
มีฟังค์ชั่น
 

จุดเด่น
 • มีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนด้วยเสียง สามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยในระยะไกลได้ 

 • ช่วยลดภาระงานของเจ้าที่ดูแล ลดอุบัติเหตุ และอันตรายของผู้ป่วยจากการตกเตียง

 • ตัวระบบมีการใช้งานที่ง่าย รวมถึงมีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
รุป

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

 • โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

 

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นบนเตียง

 • โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

 • สถานบริบาลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย