เครื่องผลิตจานชามพร้อมใช้จากวัสดุธรรมชาติ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีออกแบบและสร้าง “เครื่องผลิตจานชามพร้อมใช้จากวัสดุธรรมชาติ”  สามารถผลิตภาชนะ เช่น จาน ชามจากใบไม้และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ เช่น กระดาษสา เพื่อไว้ใช้รองรับอาหารในร้านอาหารหรือครัวเรือน ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ทำงานได้รวดเร็ว สามารถผลิตจานได้หลากหลายตามความต้องการ ตัวเครื่องมีระบบฆ่าเชื้อ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        “ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว” ตามร้านค้าหรือกิจกรรมงานเลี้ยงต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะผลิตจากพลาสติกหรือโฟม ซึ่งเป็นสาเหตุของสารตกค้าง ก่อให้เกิดโรคร้าย อีกทั้งพลาสติกและโฟมถือเป็นขยะกลุ่มย่อยสลายยาก ใช้เวลานาน 50-100 ปี แนวทางแก้ไขปัญหานี้คือการลดใช้ภาชนะพลาสติกและโฟม ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้วัสดุธรรมชาติกันแพร่หลายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจานชามจากวัสดุธรรมชาติที่จำหน่ายในท้องตลาดยังมีราคาแพง การเก็บรักษาเมื่อใช้เหลือก็ไม่ยาวนานเพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่สลายได้ง่าย

        “เครื่องผลิตจานชามพร้อมใช้จากวัสดุธรรมชาติ”  ได้รับการพัฒนาและคิดค้นเพื่อผลิตจานชามจากวัสดุธรรมชาติหลายประเภท เช่น กระดาษ ใบไม้ กระดาษสา เป็นต้น ซึ่งย่อยสลายง่าย สามารถกำหนดจำนวนที่จะผลิตในแต่ละครั้งได้ตามความต้องการ การใช้งานที่หลากหลาย เพราะเครื่องมีแม่พิมพ์ภาชนะ ถึง 4 แบบ คือ ถ้วยจานแบน จานเปล และจานก้นลึก ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนระบบการทำงานมี 2 ระบบ คือ ระบบไฮโดรลิกที่มีแรงดันสูงทำหน้าที่ช่วยในการขึ้นรูปภาชนะตามแม่พิมพ์ที่เลือก และระบบการให้ความร้อนเพื่อช่วยฆ่าเชื้อ

จุดเด่น
 • สามารถผลิตภาชนะจานชามเพื่อการใช้งานได้ในทันทีและรวดเร็ว
 • ปลอดภัย มีระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
 • ผลิตภาชนะได้หลายแบบตามความต้องการใช้งาน
 • สามารถเพิ่มความหนาเมื่อต้องการจานที่มีความหนาพิเศษ 
 • เครื่องเล็กกะทัดรัด เหมาะใช้ในครัวเรือน
 • สามารถใช้แล้วทิ้งเพราะย่อยสลายง่าย
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
 • ผู้สนใจผลิตและขายนวัตกรรม
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคทั่วไป
 • ผู้ที่รักสุขภาพ