เครื่องล้างผักและผลไม้อัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง "เครื่องล้างผักและผลไม้อัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม" ทำงานด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์ความถี่สูงซึ่งจะเข้าทลายหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตและการทำงานของเอนไซม์จุลินทรีย์ (microorganisms) ในผักผลไม้ ด้วยคุณสมบัติของคลื่นเหนือเสียงจึงสามารถแทรกซึมได้ทุกซอกทุกมุมภายในอ่างล้าง จึงทำให้สารเคมีและแมลงที่ตกค้างตามใบ ผิวและซอกมุมต่างๆ ของผักผลไม้ เกิดการสลายและหลุดออกในที่สุด

รายละเอียด

        ปัจจุบันมาตรการป้องกันแมลงและโรคที่ติดมากับผักและผลไม้ของประเทศต่างๆ เข้มงวดมากขึ้น ทําให้ผักและผลไม้หลายชนิดของไทย เช่น กะเพรา โหระพา ผักชี ไม่สามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปได้ เพราะมีการตรวจพบเพลี้ยไฟ หรือ ปัญหาแมลงวันทองในมะม่วงทําให้ไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ หรือแม้แต่ดอกกล้วยไม้สดที่มักจะมีปัญหาเรื่อง เพลี้ยไฟติดไปกับดอก เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการค้าพืชผักผลไม้ปีละหลายล้านบาท

        “เครื่องล้างผักและผลไม้อัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม” ทำงานด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์ความถี่สูงซึ่งจะเข้าทลายหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตและการทำงานเอนไซม์ของจุลินทรีย์ (microorganisms) ในผักผลไม้ ด้วยคุณสมบัติของคลื่นเหนือเสียงจึงสามารถแทรกซึมได้ทุกซอกทุกมุมภายในอ่างล้าง จึงทำให้สารเคมีและแมลงที่ตกค้างตามใบ ผิวและซอกมุมต่างๆ ของผักผลไม้ เกิดการสลายและหลุดออกในที่สุด ตัวอ่างและเคสทําจากสเตนเลสเกรด SUS 304 ซึ่งเหมาะสำหรับการแปรรูปอาหาร (food grade) มีระบบควบคุมเวลาการทำงานสามารถส่งคลื่นได้สม่ำเสมอ ในระดับวินาที นาที จนถึงระดับชั่วโมง สามารถตั้งเวลาเวลาเปิดปิดได้อัตโนมัติ มีระบบวาวล์ควบคุมการถ่ายน้ำ ระบบตัดไฟอัตโนมัติ รวมถึงมีตะแกรงแสตนเลสสําหรับกดผัก/ผลไม้ให้ล้างได้อย่างทั่วถึง เครื่องล้างผักผลไม้นี้มีขนาดบรรจุ 200 ลิตร (500 x 1,300 x 400 มม.) สามารถล้างผักผลไม้ได้อย่างรวดเร็วและปริมาณมากทำให้ผักผลไม้ที่ได้สะอาดปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์เหมาะสำหรับใช้งานด้านอุตสาหกรรม

จุดเด่น
 • ล้างสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น อีโคไล และซาโมเนล่า
 • ทำลายไข่แมลง หนอน และแมลงตัวเต็มวัย ที่ติดมากับผักและผลไม้ได้หลายชนิด
 • ล้างผักได้ครั้งละ 5-10 กิโลกรัม และใช้เวลาครั้งละ 1-3 นาที
 • ลดการใช้น้ำกว่า 50% เมื่อเทียบกับวิธีใช้น้ำผ่าน
 • ไม่ทำให้เกิดการบอบช้ำหรือเสียหาย แม้ผักใบอ่อนและดอกไม้
 • เหมาะกับผู้ประกอบการทุกขนาด
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร