เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ต้องสัมผัสวัสดุ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยี “เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ต้องสัมผัสวัสดุ” สามารถตรวจได้ทั้งวัสดุที่เป็นของแข็งและของเหลวโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

รายละเอียด

       ในปัจจุบันการวัดความชื้นในอุตสาหกรรมใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่าไฮโกรมิเตอร์โดยต้องใช้หัววัดสัมผัสหรือเจาะ/แช่ลงไปในตัววัสดุ ซึ่งอาจมีผลต่อความเสียหายต่อเนื้อวัสดุหรือปนเปื้อนหากตัววัสดุเป็นของเหลว หรือกรณีที่มีค่าความเป็นกรดด่างที่มีความเข้มข้นสูงก็จะสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์หรืออันตรายแก่ผู้ใช้ได้ เนื่องจากผู้ใช้ต้องนำอุปกรณ์ไปสัมผัสหรือแช่/เจาะลงไปในตัววัสดุ

       เทคโนโลยี “เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ต้องสัมผัสวัสดุ” ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สามารถตรวจความชื้นได้ทั้งในวัสดุที่มีปริมาณน้อยๆ ไปจนถึงปริมาณมากเป็นหลัก 100 กิโลกรัม ได้ทั้งของแข็งและของเหลว โดยไม่สัมผัสพื้นผิวของวัสดุ สามารถทำเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมได้

จุดเด่น
 • มีความปลอดภัย เพราะไม่มีการสัมผัสพื้นผิวของวัสดุ
 • ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายทั้งของแข็งของเหลว ปริมาณมาก-น้อย
 • สามารถติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติได้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการที่ทำระบบวัดความชื้น
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • นักลงทุนที่สนใจ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการเกษตร
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคหะภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์)
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษ
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องมีการควบคุมความชื้นในวัสดุหรือวัตถุดิบ