TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบไม่ต้องเจาะเลือด

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสากรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการผู้ร่วมทดสอบคลินิกและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 2. มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
 3. มีความพร้อมด้านเงินลงทุน
 4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบไม่ต้องเจาะเลือด” สามารถวัดระดับน้ำตาลโดยการแตะนิ้วชี้ที่เซ็นเซอร์ แสดงผลระดับน้ำตาลในเลือดเป็นตัวเลขบนหน้าจอแอลซีดี อุปกรณ์มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก

รายละเอียด

        ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดเป็นประจำเพื่อวางแผนการปรับอาหารและปรับแผนการรักษา โดยผู้ป่วยบางรายอาจต้องเจาะเลือดมากถึงวันละ 2-3 ครั้งซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด ก่อให้เกิดแผลซึ่งผู้ป่วยเบาหวานจะหายช้ากว่าปกติ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อและโรคแทรกซ้อนได้ นอกจากนี้การเจาะเลือดยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือมีราคาแพง ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยหลายรายไม่ทราบระดับน้ำตาลในเลือดที่ควรจะเป็น ส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการควบคุมและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย

        “เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบไม่ต้องเจาะเลือด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยอาศัยเทคโนโลยีดูดกลืนและสะท้อนแสงเนียร์อินฟาเรด ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและมีความปลอดภัยกับผู้ใช้  ผู้ป่วยสามารถวัดระดับน้ำตาลได้ด้วยตนเองโดยไม่เจ็บปวด ลดการติดเชื้อ สามารถวัดได้ด้วยการแตะที่ปลายนิ้วชี้ แสดงผลระดับน้ำตาลในเลือดบนหน้าจอแอลซีดี เป็นตัวเลขในหน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dl) อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาสะดวก ต้นทุนต่ำ ช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ

จุดเด่น
 • สามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยไม่ต้องเจาะเลือด  ผู้ป่วยสามารถวัดระดับน้ำตาลได้ด้วยตนเองโดยไม่เจ็บปวด
 • อุปกรณ์มีขนาดเล็ก ใช้ง่าย และพกพาสะดวก
 • มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
 • แสดงผลการวัดระดับน้ำตาลในเลือดบนหน้าจอสัมผัสแอลซีดี และสามารถพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
เบาหวาน

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ
 • ร้านขายเครื่องมือแพทย์
 • คลินิกที่ตรวจสุขภาพ
 • โรงพยาบาลทุกแห่ง ใช้สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน