เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

      เทคโนโลยี “เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน” ที่สามารถสีข้าวได้เกือบทุกสายพันธุ์ ทั้งเมล็ดยาวเมล็ดป้อม  ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่สีใหม่ๆ รสชาติดี กลิ่นหอม ไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ

รายละเอียด

       ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและอีกหลายล้านคนทั่วโลก แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ การใช้สารเคมีในการรักษาข้าว  คุณค่าทางอาหารและกลิ่นหอมที่ลดลงหลักจากการสี เนื่องจากการจัดเก็บระหว่างการผลิต แต่การสีข้าวครั้งละปริมาณน้อยๆเพื่อความสดใหม่ ก็มีต้นทุนสูงและไม่สะดวกเนื่องจากต้องอาศัยโรงสีชุมชนหรือโรงสีขนาดเล็ก

       เทคโนโลยี “เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน” ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพที่ต้องการทานข้าวสดใหม่ สามารถสีข้าวได้เกือบทุกชนิดที่นิยมรับประทาน เช่น ข้าวญี่ปุ่น ข้าวสังข์หยด เป็นต้น ใช้กับไฟฟ้าในบ้านได้ (220W) โดยไม่ต้องเดินสายไฟใหม่ สีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว โดยข้าวเปลือก 1 กิโลกรัมใช้เวลาสีเพียง 5 นาที ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูก และดูแลรักษาง่าย

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย ใช้ได้กับไฟบ้านปกติ
 • มีขนาดเล็ก กะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกในการติดตั้งและการดูแลรักษา
 • ราคาไม่แพง
 • สามารถสีข้าวได้ทุกชนิดทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตเครื่องสีข้าว
 • ผู้ที่สนใจลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป