เครื่องเข้าม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยว

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องเข้าม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยว” เพื่อผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ปราศจากการเคลือบน้ำมัน ช่วยเพิ่มการเกาะกันของอนุภาคแป้งภาคในเส้น รวมถึงมีระบบในการช่วยป้องกันการเกาะติดของแผ่นแป้งกับสายพานลำเลียง การลดแรงตึงผิวของแผ่นเส้นก๋วยเตี๋ยว การแยกแผ่นพลาสติกด้วยลูกรีด รวมถึงระบบการหั่น เพื่อลดเวลาในการลอกแผ่นเส้นก๋วยเตี๋ยว

รายละเอียด

        'เส้นก๋วยเตี๋ยว' เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวเจ้า ซึ่งสามารถนำมาลวกให้สุกเพื่อดัดแปลงต่อยอดเป็นอาหารได้หลากหลายทั้งแบบน้ำและแห้ง โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทย มีผู้ประกอบการจำนวนมากทั้งระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ทำให้มีการแข่งขันทางการตลาดสูง

        “เครื่องเข้าม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยว” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสำหรับผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ปราศจากการเคลือบน้ำมัน โดยมีลักษณะเป็นเครื่องจักรที่มีสายพานลำเลียงซึ่งเคลือบผิวด้วยสารเทฟล่อนทำให้ช่วยป้องกันการเกาะติดของแผ่นแป้ง นอกจากนี้กระบวนการผลิตยังช่วยลดแรงตึงผิวของแผ่นเส้นก๋วยเตี๋ยว และเพิ่มการเกาะกันของอนุภาคแป้งภาคในเส้น รวมถึงตัวเครื่องมีระบบการแยกแผ่นพลาสติกออกจากเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยลูกรีด ที่มีการติดตั้งระบบการหั่น ทำให้สามารถลดเวลาในการลอกแผ่นเส้นก๋วยเตี๋ยวได้

จุดเด่น
 • สามารถผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ปราศจากการเคลือบน้ำมัน

 • มีระบบการใช้งานต่างๆ ทำให้ช่วยลดเวลาในการลอกแผ่นเส้นก๋วยเตี๋ยว

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยว

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยว

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยว

 • ผู้ประกอบการ SME

 • ผู้สนใจทั่วไป