เครื่องเพิ่มพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอินฟราเรด

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการผู้ร่วมทุน นักลงทุน และนักธุรกิจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยี “เครื่องเพิ่มพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอินฟราเรด” อุปกรณ์หมุนเวียนพลังงานไฟฟ้าสำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้าพลังงานสูงโดยไม่ต้องชาร์จ

รายละเอียด

       รังสีอินฟราเรดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น เครื่องกำเนิดความร้อน กล้องอินฟราเรดสำหรับถ่ายรูปกลางคืน การนำมาใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารของอุปกรณ์ไร้สาย เป็นต้น ได้มีการศึกษานำรังสีอินฟราเรดมาประยุกต์ใช้ในการสร้างกระแสไฟฟ้า เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็น มีความต้องการใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทุกชนิด

       เทคโนโลยี “เครื่องเพิ่มพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอินฟราเรด” ได้พัฒนาคิดค้นอุปกรณ์สำหรับหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้าภายในเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องจักรทางอุตสาหกรรม และเครื่องยนต์ต่างๆ เป็นต้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ ทำให้สามารถใช้งานได้มากกว่าปกติถึง 10 เท่า  โดยไม่ต้องชาร์จซ้ำ สามารถกักเก็บและนำพลังงานไฟฟ้ากลับใช้ใหม่ได้ในตัวเอง ประยุกต์ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้ง รถยนต์ไฟฟ้า โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างการเดินทาง

จุดเด่น
 • ใช้เทคโนโลยีแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอินฟราเรดที่มีในธรรมชาติ
 • อุปกรณ์สามารถนำพลังงานภายในกับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องชาร์ตซ้ำ
 • เพิ่มพลังงานของแบตเตอรี่ได้มากกว่าเดิมถึง 10 เท่า
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ผู้ผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้า
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ผู้ผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้า
 • ผู้สนใจทั่วไป