เครื่องแพ็คฟิล์มห่ออาหารสำหรับโรงงานขนมจีน

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

        ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องแพ็คฟิล์มห่ออาหารสำหรับโรงงานขนมจีน” ช่วยในกระบวนการแพ็คห่ออัตโนมัติ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต  สามารถทำงานได้นานและให้ผลผลิตสูง

รายละเอียด

        โรงงานผลิตขนมจีนมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย และใช้แรงงานคนในการผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนทางกับแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน แม้จะมีการนำเครื่องจักรมาใช้ผลิตแต่ก็ยังต้องใช้แรงงานคนในการแพ็คสินค้าอยู่ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ได้ผลผลิตน้อยเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้

        “เครื่องแพ็คฟิล์มห่ออาหารสำหรับโรงงานขนมจีน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ลดระยะเวลาและขั้นตอนการผลิตเส้นขนมจีนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสินค้าจะถูกแพ็คอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้คนช่วย สินค้าที่ได้สะอาดถูกหลักอนามัย และได้มาตรฐานตามหลักกระทรวงสาธารณสุข ต้นทุนการผลิตต่ำ ทั้งยังได้ผลผลิตปริมาณมากกว่าการใช้แรงงานคน

จุดเด่น
 • ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการผลิต

 • เพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต

 • สะอาด ถูกหลักอนามัย

 • ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการโรงงานผลิตขนมจีน

 • ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เครื่องแพ็คฟิล์มห่ออาหาร

 • บุคคลที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงงานผลิตขนมจีน