เทคโนโลยีพิมพ์วัสดุ 3 มิติขนาดใหญ่โดยใช้วัสดุ Dimengel

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

      "เทคโนโลยีพิมพ์วัสดุ 3 มิติขนาดใหญ่โดยใช้วัสดุ Dimengel”  เป็นเทคโนโลยีผลิตแบบจำลองขนาด 1.5 เมตร x 1.5 เมตร เพื่อใช้ในงานจัดแสดง งานนิทรรศการต่างๆ โดยใช้ Dimengel ซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาคิดค้นขึ้นสำหรับนำมาใช้ในการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติขนาดใหญ่ในระยะเวลารวดเร็ว เป็นวัสดุไม่ไวไฟ ชิ้นงานที่ได้จะมีน้ำหนักเบาเนื่องจากภายในชิ้นงานกลวง (Hollow)  และมีความแข็งแรง

รายละเอียด

       “เทคโนโลยีพิมพ์วัสดุ 3 มิติ” เป็นเทคโนโลยีการขึ้นรูปโดยใช้วัสดุหลากหลายชนิด เช่น พลาสติก เรซิ่น และโลหะ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้พลาสติก มาเป็นวัสดุที่ใช้พิมพ์ เพราะราคาถูก มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงเหมาะกับการสร้างชิ้นงานต้นแบบ รวมไปถึงชิ้นงานทดแทน 

       “เทคโนโลยีพิมพ์วัสดุ 3 มิติขนาดใหญ่โดยใช้วัสดุ Dimengel” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อใช้สร้างชิ้นงาน 3 มิติขนาดใหญ่ (1.5 x 1.5 เมตร) และขนาดเล็ก ด้วยเครื่องพิมพ์และนวัตกรรม Dimengel โดยใช้คุณสมบัติการแข็งตัวของวัสดุเจล ร่วมกับกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างชิ้นงานสามมิติโดยที่ไม่ต้องมีโครงสร้างช่วยค้ำยัน สร้างชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 วัน สามารถออกแบบทั้งสีและรูปร่างได้ตามต้องการ ในระยะเวลาอันสั้น โดยชิ้นงานที่ได้มีขนาดเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรง เหมาะแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดแสดงสินค้า จัดนิทรรศการ และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้าน

จุดเด่น
 • น้ำหนักเบา
 • คงทน แข็งแรง
 • ไม่เป็นวัตถุไวไฟ
 • ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วภายใน 1 วัน
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทรับจัดงานอีเว้นท์ งานสัมมนาต่างๆ
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มบริษัทจัดงาน อีเว้นท์ ออกบูธ
 • งานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
 • สถาปนิก
 • ผู้สนใจทั่วไป