เทคโนโลยีเคลือบอนุภาคนาโนเงินบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       “เทคโนโลยีเคลือบอนุภาคนาโนเงินบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะ” เพื่อป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในคนไข้ที่มีการคาสายสวน โดยช่วยป้องกันการอุดตันของสายสวนและการเกาะของหินปูน ทำลดโอกาสการการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและกระแสเลือด

รายละเอียด

       สายสวนปัสสาวะใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้เอง  และในบางรายจำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้และกลับไปดูเองที่บ้าน ดังนั้นผู้ป่วยต้องดูแลสายสวนปัสสาวะอย่างดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเมื่อเกิดการติดเชื้อในสายสวนปัสสาวะขึ้น อาจส่งผลให้ติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย  

     “เทคโนโลยีเคลือบอนุภาคนาโนเงินบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะ” พัฒนาคิดค้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม สายสวนปัสสาวะที่ผ่านการเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนนี้มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในทางเดินปัสสาวะได้เป็นอย่างดี ป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม (กลุ่มของจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะกันเป็นร่างแห) ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ใช้สายสวนปัสสาวะ นอกจากนี้ ยังใช้ได้นาน 30 วัน และมีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบสายสวนปัสสาวะที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เหมือนกัน

จุดเด่น
  • ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคทางเดินปัสสาวะได้ถึง 91%
  • ใช้ได้นาน 30 วัน
  • ผลิตจากวัตถุดิบที่หาได้ภายในประเทศ และต้นทุนไม่แพง
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
ด

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • หน่วยงานด้านสาธารณสุข