TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

เปลี่ยนสีและสร้างลวดลายบนไข่มุกด้วยวิธีธรรมชาติ

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมพัฒนาต่อยอดกับผู้สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       กรรมวิธี “เปลี่ยนสีไข่มุกเป็นสีทองและสร้างลวดลายต่างๆ บนไข่มุกด้วยวิธีธรรมชาติ   ทำให้สีไข่มุกน้ำจืดสีขาวกลายเป็นไข่มุกสีทองสวยงาม พร้อมทั้งสร้างลวดลายหรือสัญลักษณ์ที่มีรายละเอียดสูงลงบนไข่มุกได้ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตไข่มุกน้ำจืด 

รายละเอียด

       “มุก เป็นอัญมณีที่มีค่าและได้รับความนิยมแพร่หลาย  ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กรรมวิธีการผลิตไข่มุกอาศัยหลักการธรรมชาติของหอยที่หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดแน่นอยู่กับเนื้อเยื่อหุ้มเปลือกหอยชั้นใน เนื้อเยื่อที่ได้รับการกระตุ้นนั้นจะขับสารมุกที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาเคลือบสิ่งแปลกปลอมเพื่อลดอาการระคายเคือง  เมื่อเวลาผ่านไปสารมุกนี้จะสะสมเป็นชั้นๆ จนกลายเป็นไข่มุกที่มีลักษณะแข็งแวววาว  การผลิตไข่มุกในระดับอุตสาหกรรมอาศัยหลักการเดียวกันนี้โดยนำวัตถุทรงกลมใส่เข้าไปในเปลือกหอยและรอเวลาให้ผ่านไปจนวัตถุกลมนั้นกลายไปไข่มุกเม็ดโตขึ้นมา  

       เทคโนโลยี “เปลี่ยนสีไข่มุกเป็นสีทองและสร้างลวดลายต่างๆ บนไข่มุกด้วยวิธีธรรมชาติ” ถูกพัฒนาขึ้นจากการค้นพบกลไกการเปลี่ยนสีของไข่มุกโดยธรรมชาติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงประจุของธาตุบางชนิดซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในไข่มุก  จึงนำไปสู่การกระตุ้นธาตุด้วยแสงซินโครตรอนซึ่งทำให้สีไข่มุกน้ำจืดสีขาวกลายเป็นไข่มุกที่มีสีทองสวยงามและยังคงความแวววาว ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับไข่มุกน้ำจืด 

       นอกจากนี้ ได้ต่อยอดโดยการเลือกเปลี่ยนสีเฉพาะบางบริเวณบนไข่มุก ทำให้เกิดนวัตกรรมการพิมพ์ลวดลายบนไข่มุกขึ้น กระบวนการนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดตัวอักษรขนาดเล็ก หรือลวดลายที่อาศัยทักษะการออกแบบและมีรายละเอียดสูงลงบนไข่มุกได้ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในลักษณะไข่มุกพิมพ์ลาย ไข่มุกพิมพ์ตราสัญลักษณ์ หรือไข่มุกที่ประทับเครื่องหมายขนาดเล็กสำหรับการสร้างเอกลักษณ์ทางการค้าได้ โดยกระบวนการการเปลี่ยนสีและสร้างลวดลายบนไข่มุกดังกล่าว เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยเลียนแบบวิธีธรรมชาติ  ทำให้ไข่มุกที่ได้มีสีและลวดลายที่สวยงามเป็นธรรมชาติ คงความแวววาว ไม่เป็นการทำลายสมบัติเดิมของไข่มุก ซึ่งแตกต่างจากวิธีการย้อมสีหรือการอาบรังสีแบบทั่วไป 

จุดเด่น
 • เป็นกระบวนการเปลี่ยนสีไข่มุกธรรมชาติให้มีสีทองสวยงามโดยไม่ทำลายสมบัติความแวววาวของไข่มุก ได้ไข่มุกสีใหม่ที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติไม่หยาบกระด้างเหมือนลักษณะสีย้อม หรือให้สีที่มีโทนเทาฟ้าไปจนถึงเทาเข้มหรือดำเหมือนการอาบรังสีแบบทั่วไป 
 • เทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาครั้งแรกของโลก ทำให้ได้โทนสีของไข่มุกที่แปลกใหม่ สวยงาม เป็นธรรมชาติและหาได้ยาก 
 • กระบวนการผลิตมีความปลอดภัย และสามารถเพิ่มกำลังผลิตเพื่อการพัฒนาผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 • กระบวนการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบนไข่มุกนั้น สามารถพิมพ์ความละเอียดของลายเส้นได้ถึงระดับไมโครเมตร จึงสามารถประยุกต์ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กหรือลวดลายที่มีความละเอียดสูงได้ ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในลักษณะไข่มุกพิมพ์ลาย ไข่มุกพิมพ์ตราสัญลักษณ์ หรือไข่มุกที่ประทับเครื่องหมายขนาดเล็กสำหรับการสร้างเอกลักษณ์ทางการค้าได้
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตไข่มุก 
 • ผู้ใช้ไข่มุกในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 
 • ผู้ต้องการใช้ไข่มุกสำหรับเป็นเครื่องประดับสำหรับการเฉลิมฉลองวาระพิเศษด้วยลวดลายที่ออกแบบเฉพาะ