ชื่อทุน

        เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์

หน่วยงาน

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563

รายละเอียด

        เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ได้แก่

1. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งสริมการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์

  • สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
  • การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
  • มนุษยศาสตร์

2. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง

  • จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

ติดต่อสอบถาม

        โทร : 0 2 579 2445 ต่อ 406 - 408 และ 207