เมล่อนพลัส ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเมล่อนเสริมโปรไบโอติก

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “เมล่อนพลัส” ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเมล่อนเสริมโปรไบโอติก ที่สามารถรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้เหมือนกับการบริโภคผลสด นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณประโยชน์ในผลิตภัณฑ์โดยการเติมเชื้อโปรไบโอติก ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ รวมทั้งมีกลิ่นและรสของเมล่อนธรรมชาติ ทำให้เหมาะกับผู้บริโภคทุกวัยที่รักและต้องการดูแลสุขภาพ

รายละเอียด

        ‘เมล่อน’ เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภค ณ ปัจจุบันค่อนข้างแพร่หลาย และมีเกษตรกรที่เพาะปลูกจำนวนมาก แต่ปัญหาส่วนใหญ่พบว่ามีผลสดที่ตกเกรด และไม่ได้ขนาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาขายตกต่ำ ดังนั้นการพัฒนาเมล่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถบริโภคได้นอกจากการบริโภคสด ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าของผลสดที่ตกเกรดได้

        “เมล่อนพลัส ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเมล่อนเสริมโปรไบโอติก” จึงได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์เมล่อนอบกรอบ ที่มีกระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก สามารถรักษาสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ในเมล่อนสดที่มีอยู่แล้ว รวมถึงการเพิ่มคุณประโยชน์ในผลิตภัณฑ์โดยการเติมเชื้อโปรไบโอติก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบในลำไส้ มีกลิ่นละรสของเมล่อนจากธรรมชาติ ทำให้รับประทานง่าย พกพาสะดวก ดังนั้นผลิตภัณฑ์เมล่อนอบกรอบเสริมโปรไบโอติก จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกวัยที่รักและดูแลสุขภาพ รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้ที่แพ้นมอีกด้วย

จุดเด่น
 • มีกระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก สามารถประยุกต์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้

 • เป็นผลิตภัณฑ์เสริมโปรไบโอติก มีประโยชน์ต่อลำไส้

 • รับประทานง่าย พกพาสะดวก รวมถึงมีกลิ่นและรสชาติชองเมล่อนธรรมชาติ ทำให้เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

 • ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป

 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

 • ผู้ผลิตเมล่อนผลสดระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เพศชายและหญิง อายุ 3-60 ปี

 • ผู้ที่มีปัญหาแพ้ผลิตภัณฑ์จากนม

 • ผู้ที่รักสุขภาพต้องการปรับสมดุลลำไส้

 • ผู้สนใจทั่วไป