ผู้มองหาเทคโนโลยีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของผลงานได้โดยการกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร

แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ” แคบหมูไขมันต่ำ หืนช้า ด้วยเทคโนโลยีการทอดแบบสุญญากาศ

รายละเอียด

       “แคบหมูไร้มัน” อาหารพื้นเมืองภาคเหนือที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ในปัจจุบันใช้การทอดแบบน้ำมันท่วมอุณหภูมิสูง ที่ความดันบรรยากาศปกติ ซึ่งทำให้น้ำมันออกซิเดชั่นได้ง่าย เกิดกลิ่นเหม็นหืนเร็ว และอาจเกิดสารก่อมะเร็งได้

       “แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ” ได้รับการคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิต ด้วยการทอดแบบสุญญากาศ โดยใช้อุณหภูมิต่ำ ทำให้วิตามินและสารอาหารถูกทำลายน้อยกว่าการทอดแบบปกติ เกิดออกซิเดชั่นของไขมันและสารก่อมะเร็งน้อยกว่า จึงสามารถนำน้ำมันมาใช้ซ้ำได้ ช่วยประหยัดน้ำมัน ลดต้นทุน และลดของเสียที่ต้องกำจัดทิ้งจากโรงงาน

จุดเด่น
 • เหม็นหืนช้า และมีไขมันน้อยกว่า
 • ถนอมสารอาหารได้ดีกว่า ลดความเสี่ยงด้านสารก่อมะเร็ง
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
 • กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์แคบหมู
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • บุคคลทั่วไป
 • นักท่องเที่ยว