แผ่นปิดแผลเซลลูโลสจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยี “แผ่นปิดแผลเซลลูโลสจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพ” มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อก่อโรค ดูดซับสารคัดหลั่ง กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อบริเวณบาดแผล และช่วยสมานแผลอย่างรวดเร็ว 

รายละเอียด

       ในปัจจุบันมีวัสดุปิดแผลในท้องตลาดมีจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพียงการปกปิดแผล เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าบาดแผล และดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผล แต่ไม่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อก่อโรค และสมานแผลให้เร็วขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นปิดแผลบ่อยครั้ง เพื่อไม่ให้บาดแผลอับชื้นและอาจเกิดการอักเสบตามมาในภายหลัง

       “แผ่นปิดแผลเซลลูโลสจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพ” พัฒนาคิดค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลในท้องตลาดทั่วไป โดยการนำคุณสมบัติของเซลลูโลสที่สามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ดีร่วมกับสารชีวภาพจากแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคและสมานแผล รวมไว้ในแผ่นเดียว ซึ่งทำให้แผลหายเร็วขึ้น และไม่เกิดการอักเสบของบาดแผล

จุดเด่น
 • ยับยั้งเชื้อก่อโรค และช่วยสมานแผล
 • ทำให้แผลแห้งเร็ว
 • ดูดซับสารคัดหลั่งจากแผลได้ดี
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
g

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
 • ผู้ที่ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • บุคคลทั่วไป
 • คลินิก โรงพยาบาล สถานพยาบาล ร้านขายยา
 • ร้านสะดวกซื้อ