แผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ดจากโฟมรีไซเคิล

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “แผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ดจากโฟมรีไซเคิล ” เป็นการรีไซเคิลโฟมพอลิสไตรีนด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้านทานต่อแรงดึงสูง ทนต่อสภาวะการเสื่อมอายุได้ดี ทนต่อแรงกดอัดสูงและดูดซับน้ำน้อย

รายละเอียด

         ปัจจุบันวัสดุ “โฟม” ถูกใช้ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือนในปริมาณสูง เนื่องจากความสะดวกสบายในการใช้งานและราคาถูกเมื่อเทียบกับวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยส่วนใหญ่มักจะนำมาใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง จากการที่โฟมเป็นที่นิยมมาก ส่งผลเกิดปัญหาขยะจากโฟมที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี และไม่มีทีท่าว่าจะลดลง

        “แผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ดจากโฟมรีไซเคิล ” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาขยะที่เกิดจากโฟม โดยการนำโฟมประเภทรีไซเคิลมาผสมกับสารละลายทางธรรมชาติ และเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ และนำมาคงตัวในรูปแบบแผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ด ที่สามารถนำไปปูทางเท้าเพื่อช่วยเหลือผู้ที่พิการทางสายตา/ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา แผ่นปูทางเท้าจากโฟมนี้ได้ผ่านการทดสอบในงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว  โดยมีความแข็งแรงและต้านทานต่อแรงดึงสูง ทนต่อสภาวะการเร่งการเสื่อมอายุได้ดี ทนต่อแรงกดและดูดซับน้ำได้น้อย

จุดเด่น
 1. มีความแข็งแรงและต้านทานต่อแรงดึงสูง
 2. ทนต่อสภาวะการเร่งการเสื่อมอายุได้ดี
 3. ทนต่อแรงกดและดูดซับน้ำได้น้อย    
 4. ช่วยเหลือผู้ที่พิการทางสายตา/ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นปูทางเท้า/ไฟเบอร์บอร์ด
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป