แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        ผลิตภัณฑ์ “แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ” ที่ช่วยยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของกลิ่นเท้า และโรคผิวหนัง ผลิตโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ จึงอ่อนโยนและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

รายละเอียด

        ‘กลิ่นเท้า’ มีสาเหตุหลักมาจากเหงื่อที่เกิดขึ้นบริเวณเท้าเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย Micrococcus sedentarius ที่สามารถผลิตก๊าซที่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังเกิดจากการไม่ดูแลความสะอาดเท้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อของรากลุ่ม Dermatophyte ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังเท้า อีกทั้งในปัจจุบันการรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้

        “แผ่นสติ๊กเกอร์ระงับกลิ่นเท้าทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ โดยมีลักษณะเป็นแผ่นสติกเกอร์ สำหรับติดกับรองเท้าเพื่อให้สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคได้ยาวนานตลอดทั้งวัน ผลิตโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

จุดเด่น
 • ยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียได้ยาวนาน

 • ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เท้า

 • ผลิตโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

 • ผู้ที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ที่สนใจ