แผ่นแปะสิวจากสารสกัดเนระพูสีไทย (ว่านค้างคาว)

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “แผ่นแปะสิวจากสารสกัดเนระพูสีไทย” หรือที่รู้จักกันในชื่อของว่านค้างคาว มีลักษณะเป็นแผ่นใส ยืดหยุ่นดี ติดผิวหนังทนทาน มีฤทธิ์ในการระงับอาการอักเสบ และรักษาสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

        ปัญหาสิวเป็นปัญหาที่พบได้ส่วนใหญ่ในวัยรุ่น หากความจริงแล้วไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ก็สามารถเป็นสิวได้เช่นกัน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวอาจเกิดจากความเครียด สิ่งกระตุ้นหรืออีกหลากหลายปัจจัย ดังนั้นในยุคปัจจุบันที่ผู้คนหันมาสนใจผิวพรรณและสุขภาพมากขึ้น การมีทางเลือกในการรักษาสิวมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

        “แผ่นแปะสิวจากสารสกัดเนระพูสีไทย” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นขึ้นจากเนระพูสีไทย หรือ ว่านค้างคาว ไม้ล้มลุกที่พบได้ตามป่าเขตร้อนชื้นทั่วประเทศไทย ซึ่งพืชชนิดนี้มีฤทธิ์ในการระงับปวด ระงับอักเสบ ลดไข้ ลดความดันโลหิตสูง และต้านจุลชีพ ดังนั้นจึงทำให้สารสกัดจากเนระพูสีไทยมีศักยภาพในการรักษาสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น
 • แผ่นแปะสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดเนระพูสีไทยสำหรับรักษาสิว มีลักษณะเป็นแผ่นใส ยืดหยุ่นดี และแปะติดผิวหนังดี

 • มีประสิทธิภาพในการรักษาสิว และมีฤทธิ์ในการลดอาการเกิดสิวบริเวณผิวหนัง

 • สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมได้

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ความสวย ความงาม

 • ร้านค้าที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 • ผู้สนใจทั่วไป