แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรพญายอ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรพญายอ” แผ่นแปะที่บรรจุตัวยาผลิตจากสมุนไพรพญายอสำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ตัวยาซึมผ่านผิวหนังและออกฤทธิ์เฉพาะบริเวณที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ

 

รายละเอียด

        “อาการปวดกล้ามเนื้อ” พบได้ในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุ ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สอดคล้องกับรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่ายาที่ประชาชนซื้อเพื่อใช้รักษาด้วยตนเองนั้นมากที่สุดนั่นก็คือ “ยาแก้ปวด” ทั้งนี้ การรับประทานยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียหลายอย่าง เช่น อันตรายต่อตับผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เป็นต้น

        “แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรพญายอ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแผ่นแปะที่บรรจุตัวยาผลิตจากสมุนไพรพญายอ ซึ่งอุดมไปด้วยสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์และไกลโคไซด์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานสะดวก ตัวยาซึมผ่านผิวหนังและออกฤทธิ์เฉพาะบริเวณที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ

 

จุดเด่น
 • ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องรับประทานยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งมีผลข้างเคียงต่อตับ ฯลฯ
 • กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก ต้นทุนไม่แพง
 • ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทย

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้มีปัญหาและอาการปวดกล้ามเนื้อ
 • คลินิก ร้านขายยาทั่วไป