TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพล

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพล” เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมซึ่งมักมีปัญหาปริมาณสารสำคัญมากหรือน้อยเกินไป (มากเกินไปทำให้เกิดการระคายเคือง น้อยเกินไปทำให้ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ในเวลาสั้น) โดยแผ่นแปะแก้ปวดออกฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ออกฤทธิ์ได้นาน มีความเสถียร ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

รายละเอียด

        “ไพล” (Zingiber cassumunar) เป็นสมุนไพรไทยที่ถูกนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอก โดยมักนิยมผลิตในรูปครีมทา อย่างไรก็ตาม ครีมไพลที่จำหน่ายโดยทั่วไปมักมีปัญหาในเรื่องปริมาณตัวยาสำคัญซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ครีมไพลที่มีปริมาณตัวยามากไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเมื่อทา แต่ถ้าน้อยไปจะทำให้ประสิทธิภาพการรักษาต่ำลง ทำให้ต้องทาบ่อยๆ

        “ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพล” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ตัวยามากหรือน้อยเกินไปข้างต้น โดยใช้สารสกัดไพลที่มีสารสำคัญในกลุ่มฟีนิลบิวทานอยด์ (phenylbutanoids) เป็นองค์ประกอบหลัก ออกฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อ โดยแผ่นแปะถูกออกแบบพิเศษให้สะดวกและใช้งานง่าย สามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน ผ่านการวิจัยและพัฒนาในการควบคุมสารสำคัญที่ใช้ในแผ่นแปะให้มีปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ สามารถควบคุมให้แผ่นแปะให้มีคุณภาพเหมือนกันทุกครั้งที่ผลิต รวมทั้งยังใช้สารเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารก่อฟิล์มซึ่งทำให้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง นอกจากนี้ กรรมวิธีการผลิตแผ่นแปะทั้งหมดยังเป็นกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Pharmacy) ช่วยประหยัดพลังงานและลดระยะเวลาการผลิตด้วย

 

 

จุดเด่น
 • ใช้เทคโนโลยีควบคุมปริมาณตัวยาให้อยู่ในระดับเหมาะสม มีความเสถียร ออกฤทธิ์ได้นานและมีประสิทธิภาพ หมดปัญหาการระคายเคือง
 • มีสารก่อฟิล์มจากเมล็ดแมงลักป้องกันการระคายเคืองต่อผิวหนัง
 • สามารถควบคุมให้แผ่นแปะให้มีคุณภาพเหมือนกันทุกครั้งที่ผลิต
 • วิธีสกัดสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Extraction) ช่วยประหยัดพลังงานและลดระยะเวลาการผลิต
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • โรงพยาบาล
 • คลินิก
 • เภสัชกร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยโรคข้อ/กระดูก
 • นักกีฬา
 • ร้านขายยา