TechPropose การนำเสนอจากผู้มีเทคโนโลยี

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

แหนมเพื่อสุขภาพ

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
   
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “แหนมเพื่อสุขภาพ”  ที่ถูกหลักอนามัย  ให้คุณค่าทางโภชนาการ  มีปริมาณ “กาบา” (GABA)  สูง มีคอเลสเตอรอลต่ำ  ให้รสชาติ กลิ่นและเนื้อสัมผัสดีไม่แตกต่างจากแหนมที่มีชื่อเสียงในตลาด

รายละเอียด

        “แหนม” เป็นการถนอมอาหาร (food preservation) รูปแบบหนึ่งโดยวิธีการหมัก (fermentation) ด้วยแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ให้เกิดกรด แหนมโดยทั่วไปผลิตจากเนื้อหมู ผสมกับเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส   ห่อเป็นมัดและหมักจนมีรสเปรี้ยว  แหนมเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ซึ่งนอกจากบริโภคสดแล้ว ยังสามารถนำไปประกอบอาหารชนิดอื่นๆ ได้หลากหลาย แหนมมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเป็นแหล่งของโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และแร่ธาตุที่สำคัญได้แก่ เหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 และบี 2 

        กรรมวิธีผลิต “แหนมเพื่อสุขภาพ” โดยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับแหนมผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยคัดเลือกกล้าเชี้อที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการหมักแหนม จนได้แหนมที่มีปริมาณ “กาบา” (GABA) สูงมากกว่า 4,000 มิลลิกรัมต่อแหนม 1 กิโลกรัม มีความปลอดภัย ปลอดจากเชื้อโรคที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร มีคอเลสเตอรอลต่ำ  ที่สำคัญแหนมที่ได้มีรสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัสที่ดีไม่ต่างจากแหนมที่มีชื่อเสียงทางการค้า สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นาน 7 วันโดยยังคงรสชาติที่ดี  ทั้งนี้ สารกาบามีประโยชน์ช่วยลดความดันโลหิตและคลายความกังวล  ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตแหนมทั้งในระดับชุมชน และระดับอุตสาหกรรม

จุดเด่น
 • แหนมมีคุณค่าทางอาหารสูง นับเป็นการสร้างมุลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

 • แหนมที่ผลิตได้มีรสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัสที่ดีเทียบเท่าแหนมที่มีชื่อเสียงในตลาด

 • กระบวนการผลิตง่าย ไม่ยุ่งยาก และต้นทุนต่ำ

 • สามารถนำไปขยายผลกับผลิตภัณฑ์เนื้อหมักอื่น ๆ ได้ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อปลา เป็นต้น

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
 • ผู้ผลิตแหนมทั้งในระดับชุมชน และในระดับอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป

 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อหมักต่าง ๆ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อปลา เป็นต้น

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภค และร้านค้าจำหน่ายทั่วไป