TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

โครงจักรยานน้ำหนักเบาจากไหมผสมเรซิ่น

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “โครงจักรยานจากไหมผสมเรซิ่น” โครงจักรยานที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน นวัตกรรมเพื่อทดแทนวัสดุราคาสูงที่ใช้ปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตต่ำ

รายละเอียด

       “จักรยาน” ยานพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวก และลดระยะเวลาในการเดินทาง  รวมทั้งใช้สำหรับการออกกำลังกาย การแข่งขัน และจัดส่งสินค้า จักรยานมีหลากหลายรูปแบบ และใช้วัสดุในการผลิตที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ มักเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน และสามารถรองรับน้ำหนักได้ ซึ่งในปัจจุบันนิยมนำคาร์บอนและไฟเบอร์มาเป็นวัสดุหลัก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรง แต่มีราคาสูง

       “โครงจักรยานจากไหมผสมเรซิ่น” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อทดแทนการใช้วัสดุที่ผลิตจากคาร์บอนและไฟเบอร์ ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต โดยใช้ไหมและเรซิ่นเป็นส่วนประกอบในการทำโครงจักรยาน

จุดเด่น
  • เป็นนวัตกรรมที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในการประกอบโครงจักรยาน
  • ลดต้นทุนการผลิต และราคาเข้าถึงได้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • บริษัทหรือโรงงานต่างๆที่สนใจ
  • ผู้สนใจลงทุนทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • บุคคลทั่วไป