TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา ” ผลิตภัณฑ์แคลเซียมชนิดอินทรีย์ (ไบโอแคลเซียม) ที่มีคุณภาพสูง จากกระดูกปลาวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการที่ทำให้แคลเซียมที่ได้มีสีขาวและปราศจากกลิ่นคาว เหมาะสำหรับใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ หรือใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพได้โดยตรง

รายละเอียด

        “ แคลเซียม ” เป็นอีกหนึ่งแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย จำเป็นในการสร้างกระดูก รักษากระดูก ผม เล็บและฟันให้แข็งแรง อีกทั้งป้องกันภาวะกระดูกพรุน ฯลฯ รวมทั้งยังมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมที่ผู้บริโภคซื้อหามารับประทานโดยทั่วไปมีทั้งที่ผลิตจากแหล่งอินทรีย์ ได้แก่ แคลเซียม ซิเตรต แคลเซียมฟอสเฟต แคลเซียมแลกเตต แคลเซียมคีเลต ไบโอแคลเซียม แคลเซียมแอล-ทรีโอเนต และที่ผลิตจากแหล่งอนินทรีย์ ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมคลอไรด์ แต่ผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดมักนิยมใช้แคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นแหล่งแคลเซียมชนิดอนินทรีย์ที่มีราคาถูก

        “ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเป็นทางเลือกในการพัมนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยในการนำกระดูกปลาวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแต่มีปริมาณแคลเซียมสุงถึง 30-35% และอุดมไปด้วยคอลลาเจนและคอนดรอยดินมาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมชนิดอินทรีย์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวครีม และผ่านกระบวนการที่ทำให้ปราศจากกลิ่นคาว สามารถนำไปประยุกต์ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ หรือใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพได้โดยตรง

 

 

จุดเด่น
 • ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลามีปริมาณแคลเซียมสูงถึง 30-35% และอุดมไปด้วยคอลลาเจนและคอนดรอยดิน
 • ปราศจากกลิ่นคาวและและมีสีขาว พร้อมสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • กรรมวิธีผลิตสามารถประยุกต์ใช้ได้ในกระดูกสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น หมู เป็ด ไก่ วัว
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋อง หรือ อาหารจากปลา
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูก
 • ผู้รักสุขภาพ