“หุ่นตังกวน” สำหรับใช้สอนกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR)

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “หุ่นตังกวน” หุ่นสำหรับใช้สอนการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) ผลิตจากยางพาราทำให้มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมของบริเวณทรวงอกสำหรับใช้ในการกด และมีช่องที่ปากสำหรับใช้แสดงการเป่าลงสู่ปอด ทำให้หุ่นมีความนิ่ม ใช้งานง่าย โดยได้ออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด

รายละเอียด

        การช่วยฟื้นคืนชีพ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ซีพีอาร์ ( CPR: Cardiopulmonary Resuscitation) มีประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ผู้ประสบภัย และผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจ การทำ CPR ให้ผู้ป่วยอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ จากการคงการไหลเวียนของเลือดและการนำเอาอากาศเข้าออกของระบบการหายใจให้ดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นการต่อระยะเวลาของผู้ป่วย เพื่อรอให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก่อนที่รถปฐมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญจะมาถึง ดังนั้นการทำซีพีอาร์อย่างถูกวิธี จึงนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

        “หุ่นตังกวน” สำหรับใช้สอนกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR)  ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นสำหรับใช้สอนการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR)  โดยใช้วัสดุจากยางพาราในการขึ้นรูปหุ่นและปรับสูตรผสมให้มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมของบริเวณทรวงอกเพื่อใช้ในการกดแสดงถึงการบีบหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย และมีช่องที่ปากสำหรับใช้แสดงการเป่าลงไปสู่ปอด ทำให้หุ่นมีความนิ่ม ใช้งานได้ง่าย โดยได้ออกแบบให้มีความใกล้เคียงมนุษย์ นอกจากนี้หุ่นยังมีความคงทน และราคาไม่แพง

จุดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่ายและใกล้เคียงกับมนุษย์

 • ผลิตภัณฑ์มีความคงทน และราคาไม่แพง

 • ผลิตจากยางพารา ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงพยาบาล

 • มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน

 • กลุ่มหน่วยงานจิตอาสา

 • ผู้สนใจทั่วไป