“เจิร์มการ์ด” วัสดุปิดแผลจากสารสกัดเปลือกมังคุด

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยีการผลิต “เจิร์มการ์ด” วัสดุปิดแผลจากสารสกัดเปลือกมังคุด ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้
เป็นอย่างดี ช่วยลดการอักเสบบริเวณแผล ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี

รายละเอียด

       ในปัจจุบันการติดเชื้อของบาดแผลถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วย การเยียวยาบาดแผลใช้ระยะเวลานาน เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย การรักษาบาดแผลชนิดต่างๆ ทั้งแผลเรื้อรัง แผลติดเชื้อ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และถือเป็นความท้าทายใกระบวนการรักษา      
       “เจิร์มการ์ด” วัสดุปิดแผลจากสารสกัดเปลือกมังคุด ได้รับการคิดค้นให้มีคุณสมบัติโดดเด่นในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลดการอักเสบบริเวณแผล และลดการอาการคันจากวัสดุปิดแผล  โดยปรับปรุงรูปแบบสารสกัดดังกล่าวด้วยกระบวนการทางเคมี ห่อหุ้มด้วยโพลิเมอร์ทางการแพทย์ระดับนาโน ทำให้มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรคร้ายแรง อาทิ P. aeruginosa A. baumannii MRSA และเชื้อไวรัส H5N1 เป็นต้น อีกทั้งมีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้บนวัสดุชนิดต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย แผ่นกรองอากาศ แผ่นปิดสิว เป็นต้น 

จุดเด่น
 • เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ลดอาการแพ้ และคันจากวัสดุปิดแผล
 • ช่วยลดการอักเสบที่บริเวณแผล
 • ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย
 • สามารถผลิตเป็นแผ่นกรองอากาศ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยตามโรงพยาบาล หรือคลินิก
 • ร้านขายยาทั่วไป