เกมคอมพิวเตอร์บอลโต๊ะกลมฝึกสมอง 1120 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “เกมคอมพิวเตอร์บอลโต๊ะกลมฝึกสมอง” เกมกีฬาออนไลน์เพื่อพัฒนาสมองทั้งสองซีกด้วยกติกาที่บังคับให้เล่นด้วยมือทั้งสองข้าง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการฝึกการทำงานประสานกันระหว่างตาและมือทั้งสองข้าง มีความทันสมัย สนุก ส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยได้อีกด้วย

รายละเอียด

        ปัจจุบัน “เกมคอมพิวเตอร์” เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเด็กยุคนี้ เกมเหล่านี้เน้นดึงดูดใจด้วยความสวยงาม ตื่นเต้น เร้าใจ ชวนให้ร่วมเล่นเกมด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการพัฒนาสมองอย่างไม่เป็นระบบ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่บั่นทอนสมาธิ ก่อให้เกิดอาการสมาธิสั้นได้

        “เกมคอมพิวเตอร์บอลโต๊ะกลมฝึกสมอง” พัฒนาคิดค้นขึ้นโดยใช้ทฤษฎีด้านทักษะกลไกด้านการประสานงานของตาและมือ (Eye-Hand Coordination) ซึ่งจากผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าเมื่อมีการทำกิจกรรมวันละ 30 นาที ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน จะเป็นการพัฒนาสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ (Memory) และการตัดสินใจ (Making Decision) กติกาการเล่นต้องใช้ทั้งหน้ามือและหลังมือของทั้งมือซ้ายและมือขวา ผ่านเครื่อง Visual eyes ควบคุมด้วยถุงมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สามารถเล่นผ่านระบบออนไลน์กับผู้เล่นอีก 3 คน ช่วยพัฒนาสมองทั้งสองซีกในรูปแบบเกมกีฬาที่สนุก ทันสมัย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยได้อีกด้วย

 

ตัวอย่างกีฬาบอลโต๊ะกลมต้นแบบการพัฒนาสู่เกมคอมพิวเตอร์

 

จุดเด่น

 • เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์สำหรับฝึกสมอง สนุก ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสมองอย่างเป็นระบบทั้งด้านความจำ และการตัดสินใจ
 • ฝึกการทำงานประสานกันของตาและมือทั้งสองข้าง เป็นการพัฒนาของสมองทั้งสองซีก
 • ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้วัย
 • ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสภาวิจัยแห่งชาติปี 2554

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้สนใจทุกเพศทุกวัยที่ต้องการพัฒนาสมอง
 • ผู้สูงวัยเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์
สถานะผลงาน
ระดับการทดลอง (Experimental)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน


 • บริษัทผลิตเกมคอมพิวเตอร์
 • นักลงทุน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ