การสกัดและแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ 1397 Views

ข้อมูลทั่วไป

Admin Tech2biz
dev
dev
คลองตันเหนือ
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ

ปริญญาโท
รัฐศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสบการณ์ / ผลงาน

4
ทางที่ผ่านมา
dev
Admin Tech2biz
ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


ระดับความพร้อม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง