รับให้คำปรึกษาการทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ และของสารสกัดจากสมุนไพรเดี่ยวและตำรับ 696 Views

ข้อมูลทั่วไป

พิชญา หันสันเทียะ
dev
dev
คลองตันเหนือ
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ

ปริญญาโท
รัฐศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสบการณ์ / ผลงาน

4
ทางที่ผ่านมา
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
dev
พิชญา หันสันเทียะ
ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


ระดับความพร้อม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง