ด้ายจากเส้นใยผักตบชวา 1098 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “เส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวา” ซึ่งเป็นด้ายจากธรรมชาติ ให้คุณสมบัติเส้นด้ายที่มีความเรียบ นุ่ม เบาสบาย และระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม เหมาะแก่การนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ กระบวนการผลิตง่ายไม่ซับซ้อน และตอบโจทย์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

        “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” เป็นเทรนแฟชั่นที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากกระแสความสนใจเรื่องการรักษ์โลกซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนต่างตระหนักและให้ความสนใจมากขึ้นซึ่งรวมถึงในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

        “เส้นด้ายธรรมชาติจากเส้นใยผักตบชวา”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นจากผักตบชวาซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่โตไวและพบหาได้ง่ายตามท้องถิ่น ทำให้สามารถผลิตเส้นด้ายธรรมชาติได้ในปริมาณมาก ต้นทุนในการผลิตต่ำ และง่ายต่อการจัดการ นอกจากนี้กรรมวิธีในผลิตก็ปราศจากการใช้สารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะนำลำต้นผักตบชวามาแยกสกัดเส้ยใยด้วยวิธีทางกล ซึ่งเส้นด้ายที่ได้จากผักตบชวาจะมีน้ำหนักเบาและดูดความชื้นได้ดี เมื่อนำมาผสมกับฝ้าย ปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำไปผลิตเป็นผ้า จะให้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติเรียบ นุ่ม เบาสบาย ระบายความร้อนได้ดี เหมาะแก่การใช้ทำเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยและต่างประเทศ

จุดเด่น

 • สามารถผลิตเส้นด้ายธรรมชาติได้ในปริมาณมาก ต้นทุนในการผลิตต่ำ และง่ายต่อการจัดการ
 • กรรมวิธีในผลิตก็ปราศจากการใช้สารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เส้นด้ายมีน้ำหนักเบาและดูดความชื้นได้ดี ให้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติเรียบ นุ่ม เบาสบาย ระบายความร้อนได้ดี

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคที่แพ้เนื้อผ้าหรือเส้นด้ายที่มีใช้สารเคมีในการผลิต
 • ผุู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม
 • ผู้บริโภคทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาคร ชลสาคร
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นด้ายและสิ่งทอ
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ