ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา สวก. สุดยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ “Smart Farming กุญแจสำคัญ แห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัล” 457 Views