ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงวัย” 531 Views

รายละเอียด

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนาสร้างแนวคิดธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการออกแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่ออนาคตของธุรกิจ พร้อมร่วม workshop กำหนดกลยุทธ์ สร้างสรรค์ต้นแบบ และนำเสนอแนวคิดที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย

วัน เวลา เเละสถานที่

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รับจำกัดเพียง 50 ท่าน สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล 1 คน/นิติบุคคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-564-7000 ต่อ 1368, 1381, 1301 (คุณชนากานต์, พนิตา)