ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “Agri-Food Lab & Testing Capacity” 593 Views

รายละเอียด

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “Agri-Food Lab & Testing Capacity” เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำ อาทิ

  • ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food & Feed Innovation Center)
  • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร
  • พร้อมรับคำแนะนำการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) หรือ อาคาร 19 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ระยะเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 กันยายน 2563 (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 089 - 9265529 (คุณกรรณิการ์)
Facebook : THAILANDSCIENCEPARK/