รถส่งนมอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ 1017 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “รถส่งนมอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์” สำหรับลดต้นทุนในการขนส่งน้ำนม ประหยัดพลังงาน สามารถใช้ในฟาร์ม หรือไร่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้ อีกทั้งยังราคาถูก ทำให้เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของได้ โดยรถส่งนมนี้สามารถบรรทุกได้ 500 กิโลกรัม และวิ่งได้ไกลถึง 150 กิโลเมตร

รายละเอียด

        ในปัจจุบันต้นทุนการขนส่งน้ำมันดิบจากฟาร์มไปยังศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรบางฟาร์มต้องล้มเลิกกิจการ เพราะไม่สามารถแบกรับค่าขนส่งได้ ดังนั้นการพัฒนาและผลิตรถส่งนมอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าขนส่งน้ำนมให้กับเกษตรกร

        “รถส่งนมอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นรถขนส่งน้ำนมที่ประหยัดพลังงาน ทำให้ลดต้นทุนในการขนส่ง สามารถใช้งานได้ทั้งในฟาร์ม หรือไร่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง อีกทั้งยังราคาถูก ทำให้เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของได้ โดยรถส่งน้ำนมนี้สามารถบรรทุกได้ 500 กิโลกรัม และวิ่งได้ไกลถึง 150 กิโลเมตร ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร แต่ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดภาวะทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานอีกด้วย

จุดเด่น

 • ประหยัดพลังงาน
 • ลดต้นทุนในการขนส่งน้ำมันดิบของเกษตรกร
 • สามารถใช้งานได้ทั้งในฟาร์ม หรือไร่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้
 • ราคาถูก เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของได้
 • สามารถบรรทุกได้ 500 กิโลกรัม และวิ่งได้ไกลถึง 150 กิโลเมตร

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกร/ เจ้าของฟาร์มโคนม
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการ/ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายรถไฟฟ้า
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ