ต้องการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ตอบสนองความต้องการรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง 378 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

ต้องการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ตอบสนองความต้องการแทนมอเตอร์ไซด์ที่ใช้น้ำมัน เพื่อการขนส่งเอกสารหรืออาหารให้วิ่งได้มากกว่า 200 ก.ม.ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

ขอความกรุณาผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารถครั้งนี้ครับ

-
ทุนส่วนตัว, กู้ยืมจากสถาบันการเงิน, ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
-
-
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
-
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
-
ชาญวิทย์ ทิพยสุข
ประเภทความต้องการ:
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ:

ขอความกรุณาผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารถครั้งนี้ครับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)