บรรจุภัณฑ์พิเศษช่วยยืดอายุเพื่อลดการเน่าเสียของผักและผลไม้ 375 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       กระบวนการผลิต “บรรจุภัณฑ์พิเศษช่วยยืดอายุเพื่อลดการเน่าเสียของผักและผลไม้” มีคุณสมบัติช่วยควบคุมเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเหตุให้ผักและผลไม้เน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพได้ กระบวนการผลิตง่าย กระบวนการที่ไม่ซับซ้อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

       การเน่าเสียของผักและผลไม้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การกระแทกในขณะเก็บเกี่ยวหรือขนส่ง และการเน่าเสียซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์   การเลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์รวมทั้งวัสดุสำหรับผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการยืดอายุผักและผลไม้ให้คงคุณภาพได้ยาวนานยิ่งขึ้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอ “บรรจุภัณฑ์พิเศษช่วยยืดอายุเพื่อลดการเน่าเสียของผักและผลไม้” ที่มีสารประกอบหลักคือ ไคโตซาน และอนุภาคเงิน ซึ่งสามารถต่อต้านหรือควบคุมเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเหตุให้ผักและผลไม้เน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพได้ ส่งผลให้คงความสดและคุณภาพได้นานขึ้น        

       “บรรจุภัณฑ์พิเศษช่วยยืดอายุเพื่อลดการเน่าเสียของผักและผลไม้” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้วัสดุ “กระดาษ” สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารจากธรรมชาติ ได้แก่ ไคโตซาน และสารสำคัญอื่นๆ ผ่านการพัฒนาและทดสอบทางการวิจัย พบว่าสามารถต่อต้านหรือควบคุมเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเหตุให้ผักและผลไม้เน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพได้ ส่งผลให้คงความสดและคุณภาพได้นานขึ้น โดยการผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย วัสดุหลักสามารถหาได้ในประเทศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมและมีแนวทางที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมอาหาร

จุดเด่น

 • สามารถช่วยต่อต้านหรือควบคุมการเจริญของราและแบคทีเรียที่เป็นเหตุให้ผักและผลไม้เน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพได้
 • สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมและมีแนวทางที่
 • สามารถนำมาใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมอาหาร
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • วัสดุหลักสามารถหาได้ในประเทศ
 • มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ทำได้ง่าย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • อุตสาหกรรมการเกษตร                                                                                    
 • อุตสาหกรรมอาหาร
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบคลินิกและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผักและผลไม้
 • ผู้ที่ประกอบกิจการนำเข้า - ส่งออกผักและผลไม้
 • ผู้ค้าปลีก - ส่งผักและผลไม้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง