ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง ประเมินผลกระทบจากการวิจัย 1457 Views


รายละเอียด

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีกำหนดการจัดอบรม เรื่อง ประเมินผลกระทบจากการวิจัย โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

  • ความสำคัญและเเนวทางการประเมินผลกระทบจากการวิจัย
  • การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ผลประโยชน์เเละต้นทุน
  • แนวคิดการประเมินมูลค่าเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการวิจัย
  • แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) กับการบริหารจัดการงานวิจัย

วัน เเละเวลา

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
สามารถเข้าร่วมรับชมผ่านระบบ Facebook Live

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.