ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset 1831 Views


รายละเอียด

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ มีกำหนดการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดทำ Business Model Canvas และ Customer Mindset เพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

วัน และเวลา

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.15 - 12.15 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.