ขอเชิญร่วมเตรียมพร้อมก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2565 354 Views


รายละเอียด

ขอเชิญร่วมเตรียมพร้อมให้ตรงเป้ากับโค้งสุดท้ายก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ บพข. แผนเกษตรและอาหาร ปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้กรอบเรื่องวิจัย ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและส่วนประกอบมูลค่าสูง
  • เครื่องจักรกลการเกษตรและแปรรูปอาหาร
  • การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
  • การแก้ปัญหาด้าน Cold chain logistics

วัน เเละเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.