ต้องการพัฒนาสารทำความสะอาดชีวภาพ (BIOCHEMICAL) สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 433 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับสารกลุ่ม biochemical เพื่อนำมาเป็นส่วนผสม(วัตถุดิบ)ในการผลิต/พัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (น้ำยาล้างจาน/ซักผ้า/ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ หรืออื่นๆ)

-
-
ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
-
-
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับโรงเเรมร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
รัฐฎาภรณ์ ประทีปโชติกุล
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)