ต้องการพัฒนาสินค้าเกษตร​แปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อการส่งออก(สาหร่าย​พวง​องุ่น) 408 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์​เกษตร​คือ​สาหร่ายพวงองุ่นมีประโยชน์​ค่อนข้างมาก​ สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์​แปรรูปอื่นๆได้อีกมากมาย​ แต่ทางฟาร์ม​ขาดองค์​ความรู้​ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์​จึงอยากหาผู้เชี่ยวชาญ​ค่ะ

ต้องการพัฒ​นาผลิตภัณฑ์​จากสาหร่าย​พวง​องุ่น​ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจึงอยากหาผู้​เชี่ยวชาญ​ในการวิจัยค่ะ

-
ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
-
-
เพชรบุรี
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
สาหร่าย​พวง​องุ่น​
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
-
นันทิยา มานิช
ประเภทความต้องการ:
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ:

ต้องการพัฒ​นาผลิตภัณฑ์​จากสาหร่าย​พวง​องุ่น​ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจึงอยากหาผู้​เชี่ยวชาญ​ในการวิจัยค่ะ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)