ต้องการสร้างแอพพลิเคชัน 463 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

สร้างแอพพลิเคชัน

สนใจสร้างแอพพลิเคชัน

-
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
-
-
สุราษฎร์ธานี
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
-
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ:

สนใจสร้างแอพพลิเคชัน

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)