ต้องการอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดจากออฟฟิศซินโดรม 471 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

ทางเลือกใหม่ในการบรรเทาอาการเจ็บปวดจากออฟฟิศซินโดรม

-
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

K.T. Thai Local Products Co., LTd
-
-
ฉะเชิงเทรา
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
-
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
K.T. Thai Local Products Co., LTd
Natree Ktthai
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)