ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Webinar on Usability for Medical Device 1455 Views

รายละเอียด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง จับมือร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ Webinar on Usability for Medical Device ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ Usability Engineering ในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้พัฒนาภายในประเทศจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

วัน เวลา เเละสถานที่

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting

ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิถุนายน 2564 (ในเวลาราชการ)
รีบจองสิทธิ์ลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mailsiripat@tcels.or.th