ผลิตภัณฑ์ชาคาสคาร่า จากเปลือกแห้งของผลเชอร์รี่กาแฟ 276 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ชาคาสคาร่า” หรือชาจากเปลือกแห้งของเชอร์รี่กาแฟที่มีส่วนผสมของเปลือกกาแฟ น้ำตาลต่ำ หวานน้อย ผลิตภัณฑ์ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ ทำให้มีอายุในการเก็บรักษานานถึง 12 วัน นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งคลอเรสตอรอล พกพาสะดวกและดื่มง่าย มีรสชาติดี เหมาะสำหรับผู้ที่รักกาแฟและผู้ที่ดูแลสุขภาพ

รายละเอียด

        ในปัจจุบันทั่วโลกมีแนวโน้มในการบริโภคกาแฟเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี ทำให้ความต้องเมล็ดกาแฟสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณเปลือกกาแฟที่มีการสีทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มีเพียงบางส่วนที่เกษตรกรจะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและอาหารสัตว์ ทำให้ปัญหานี้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าวในอนาคต                

        “ผลิตภัณฑ์ชาคาสคาร่า” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยการนำเปลือกแห้งของผลเชอร์รี่กาแฟ cascara ที่ไม่ได้ใช้มาตากแห้ง และนำมาชงดื่มเป็นชา โดยผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของเปลือกกาแฟ น้ำตาลต่ำ หวานน้อย ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ ทำให้มีอายุในการเก็บรักษานานถึง 12 วัน นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งคลอเรสตอรอล พกพาสะดวกและดื่มง่าย มีรสชาติดี เหมาะสำหรับผู้ที่รักกาแฟและผู้ที่ดูแลสุขภาพ

จุดเด่น

 • เป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ โดยมีสารต้านอนุมูลอิสระและน้ำตาลต่ำ ช่วยยับยั้งคอเลสเตอรอลในเลือดได้
 • ต้นทุนการผลิตต่ำ ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน ใช้เครื่องมือและวัตถุดิบที่ไม่ยุ่งยาก
 • ดื่มง่าย มีกลิ่นและรสชาติที่ดี

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคทั่วไป
 • ผู้ที่รักสุขภาพ
 • ร้านค้าประเภทรักษ์โลกและสุขภาพ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รสพร เจียมจริยธรรม
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 • ต้องการขยายระดับการผลิตเป็นระดับอุตสากรรมและวางจำหน่าย

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มหรืออาหารเพื่อสุขภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง