รับสมัครนักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในโครงการ Smart Value Creation 2021 1069 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จะจัดกิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ (Smart Value Creation) ปี 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยได้มีการจับคู่นำงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ยกระดับสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกทำรายได้เข้าประเทศ ตามยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญ สมัครเพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการภายในงาน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสามารถพัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมจนสำเร็จ  พร้อมส่งเสริมไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศภายใต้การสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

รับสมัครนักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยี / นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ประเภทดังต่อไปนี้

  • Food
  • Cosmetics/ Toiletries/ Medical Supplies/ Optical Goods
  • Building Materials/ Hardware Items
  • Textiles, Garments and Fashion Accessories
  • Home Textiles
  • FurnitureBag/ Footware/ Leather Products
  • Gifts and Decorative Items/
  • Handicrafts
  • Printing Products and Service 
  • PackagingPet and Farming Products
นักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจสามารถสอบถามราอละเอียดเพิ่มได้ Tel. 086-9940015
เคย
ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
-
-
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์และบริการจำนวนมากซึ่งเป็นโจทย์ความต้องการจากผู้ประกอบการ
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ประเภทความต้องการ:
ไม่ระบุ
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ:
นักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจสามารถสอบถามราอละเอียดเพิ่มได้ Tel. 086-9940015
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)