ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Medical Device Development Program for Researchers” 715 Views

รายละเอียด

        ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  และ ​ ​เครือข่ายความ​ร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT)  ได้จัดหลักสูตรสัมมนาออนไลน์หัวข้อเรื่อง “Medical Device Development for Researchers” โดยหลักสูตรสัมมนานี้มีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิจัยและผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices)  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน/ กฎหมายของอย.  ตลอดจนสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง

หัวข้อในการบรรยาย

  • Medical device life cycle and regulatory pathway
  • Medical device definition, Risk classification, Grouping
  • Medical device design & development requirements in relation to Technology Readiness Levels
  • Partial CSDT

วัน เวลา สถานที่ 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:45 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08:30 น.)
ทางช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน:   คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-403-1637